ג. אבנים שותקות יש דברים שרציתי לומר ואינם נענים ליהמילים שבחרתי אינן הטובות מכולןעמוקים מני ים הסודות שאינם מובנים לישאולי לא אבין, לא אבין לעולם. לא בכל הדרכים שרציתי ללכת הלכתיבדרכים שהלכתי טעיתי ודאי לא פעם אחתועצבות מהלה כל שמחה, כל שמחה ששמחתי,כמו ביקשתי דבר, דבר שאבד. חלומות שחלמתי והם מקיצים בי עדיין שבריהם בעיניי נשטפים …

פרק ג: אבנים שותקות Read More »