אנא, תן סימן,העדרים חזרו מזמן,מן הבאר החרבה.אנא, תן סימן. הים מכסיף אל תוך הליל,היום שוב לא נראית תשובה. אנא, תן סימן.