"אין לך מה להצטער, אל תזדהה עם הדברים שעשית., ממילא מעשי- האדם הרי הם כמו עקבות בחול, הרוחות באות ומוחקות הכל."