עמק הצבאים

זמן לא רב אחר כך מצא ידידיה את עקבות הצבאים חוצות את שביל העפר ומובילות אל ההר המיוער ממול.
חיוך של תקווה עלה על פניו.  "אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם – אל ימנע עצמו מן הרחמים", הסביר לו פעם אבא את דבריו של חזקיהו המלך לאחר שבא אליו הנביא ישעיה בן־אמוץ ואמר לו שימיו ספורים. גם אז לא התייאש המלך, ואכן נענתה תפילתו.

 ידידיה אהב כל כך להקשיב לאבא, לסיפוריו היפים, בייחוד אלו שאודות דוד המלך – סיפורים על ניסיונות ועל אמונה ותקווה. "אנחנו לא יודעים כלום, צריכים להתפלל בתמימות, לקוות לישועה, לבטוח בה' ולראות מה מוטל עלינו לעשות", היה אבא אומר. "גם כשנראה שאין תקווה, אפילו אז נחפש פתח, סימן, הצלה. כפי מעלת האמונה שלנו – כך יוכל האור להיכנס". 
ידידיה לא ממש הבין הכול. אבל עכשיו, כשנזכר בדבריו של אבא, התעודד והתמלא ביטחון שהכול אפשרי…

עמק הצבאים

"עמק הצבאים" 2
עמק הצבאים
עמק הצבאים
עמק הצבאים 1
"עמק הצבאים" 3
20170924_124441
עמק הצבאים
עמק הצבאים
עמק הצבאים
3
עמק הצבאים עמק הצבאים עמק הצבאים 1 20170924_124441 עמק הצבאים עמק הצבאים עמק הצבאים 3

לקניה

error: Content is protected !!
גלילה למעלה